Όχι άλλα ψέμματα … Επιτέλους κάποιος να πιστεύει αυτά που μας λέει!

Just another WordPress.com weblog

Archive for Ιουνίου 2015

Κρατώντας το «κόμμα» έξω από το «κράτος»: Μία λύση

leave a comment »


[Επ’ αφορμή του άρθου «Το Ποτάμι: Το πρώτο μεταπελατειακό κόμμα;«]

Η βασική παθογένεια της μεταπολίτευσης (μάλλον από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους), ρίζα πολλών δευτερογενών δεινών, είναι η εμπλοκή του εκάστοτε κόμματος εξουσίας στην διοίκηση και τον κρατικό μηχανισμό.

Αυτή η εμπλοκή λαμβάνει χώρα διαμέσου δύο οδών: Αφενός την στελέχωση του (προϊστάμενου) διοικητικού μηχανισμού από κομματικά στελέχη και αφετέρου την ενσωμάτωση της λειτουργίας του κράτους (επιχειρησιακών στόχων και πόρων) στις ανάγκες του κόμματος, μία εκ των οποίων είναι η συντήρηση των πελατειακών δικτύων.

Το άρθρο του Πλάτωνα Τήνιου υποστηρίζει ότι το ΠΟΤΑΜΙ έχει την ρεαλιστική προοπτική να ξεφύγει από την κεντρική αυτή παθογένεια, εκφράζοντας ωστόσο την επιφύλαξη ότι όταν η εκλογική του επιρροή ξεπεράσει το 10%, τότε υπάρχει η περίπτωση «η εκλογική διεύρυνση [να] συνίσταται σε προσέλκυση των πελατειακών στρατών που αποδεσμεύονται από αλλού.»

Κάτα την γνώμη μου, αν το ΠΟΤΑΜΙ όντως θέλει να είναι το πρώτο μετα-πελατειακό κόμμα, θα πρέπει, γρήγορα -πρίν ξεπεράσει το 10%- να οχυρώθει. Με τον ίδιο τρόπο που ο Οδυσσέας αντιμετώπισε τις σειρήνες: Δένοντας το «σώμα» του στο κατάρτι. Θα πρέπει να εδραιώσει ενδο-κομματικούς μηχανισμούς (εν είδη σκοινιών) που θα κόβουν τους δρόμους εμπλοκής του κόμματος στο κράτος.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενσωματώσει στον κώδικα δεοντολογίας ότι η στελέχωση του κρατικού μηχανισμού -όταν λάβει μέρος στην εξουσία- θα γίνει με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες, όπου τα στελέχη του κόμματος θα αντιμετωπίζονται ισότιμα. Πιο αποτελεσματικό θα ήταν αυτή η διαδικασία να περιγραφόταν με κάποια ακρίβεια, ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι είναι ευχολόγιο.

Επίσης θα μπορούσε να ενσωματώσει έναν κανόνα όπου θα αποτελεί αιτία διαγραφής από το κόμμα η οποιαδήποτε παρέμβαση στον κρατικό μηχανισμό (π.χ. βουλευτής να παίρνει τηλέφωνο για ευνοϊκές μεταθέσεις, κλπ, κλπ). Προοπτικά, ένας τέτοιος κανόνας θα πρέπει να ενσωματωθεί στο Ελληνικό συνταγμα.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει φυσικά να δημοσιοποιηθούν, ώστε το κόμμα να έχει με κάποιο τρόπο δεσμευθεί απέναντι στην κοινωνία και να μην μπορεί εύκολα (και χωρίς κόστος) να κάνει πίσω.

Εν κατακλείδι, αν θέλει το ΠΟΤΑΜΙ να είναι το πρώτο μετα-πελατειακό κόμμα, θα πρέπει να ασφαλίσει τον εαυτό του απέναντι στον πειρασμό των ωφελειών από την άλωση του κράτους, και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, που ακόμα εκλείπει ο πειρασμός.

Advertisements

Written by kremmydasd

Ιουνίου 22, 2015 at 12:23 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized